Ζητούμε την στήριξη σας για την ασφάλεια των ζώων μας! We Need your support!

–Click for English and German–
Τα ζώα που φιλοξενούμε και φροντίζουμε προέρχονται από περιβάλλοντα στα οποία κινδύνευαν. Κύριο μέλημα μας είναι η ασφάλεια τους. Και χωρίς μια καλή περίφραξη του χώρου, τα ζώα μας δεν είναι ασφαλή.
Η υπάρχουσα περίφραξη τοποθετήθηκε το 1991, πριν 30 χρόνια! Πέρα από κάποια κομμάτια που έχουν ουσιαστικά μπαλωθεί, δεν είναι πλέον ικανή να προστατεύσει τα ζώα μας. Στο μεγαλύτερο μέρος της δεν έχει καν σενάζ ή στηρίγματα. Έχουμε ενισχύσει τα πιο αδύναμα σημεία της με πατέντες, πέτρες κ.τ.λ. αλλά εξακολουθεί να είναι αδύναμη και ανεπαρκής.
Είναι επείγουσα η ανάγκη να αντικατασταθεί.
Το κόστος της νέας μοιάζει για εμάς, που παλεύουμε καθημερινά να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες σε τροφές, φάρμακα και γιατρούς, τεράστιο! Τα μέτρα που πρέπει να περιφραχθούν είναι κοντά στα 400, το κόστος, υλικά (κατάλληλου πάχους πλέγμα, σωλήνες στήριξης και σενάζ μπετού) καθώς και η εργασία, υπολογίζονται στα 7.000 ευρώ.
Θα ζητήσουμε την στήριξη των φίλων μας, γιατί μας είναι αδύνατον να τα καλύψουμε από δικούς μας πόρους, καθώς οι σημαντικότεροι που είναι τα baazar μας, δεν έχουν πραγματοποιηθεί λόγω covid.
Σας ευχαριστούμε και σας παρακαλούμε να νιώσετε την αγωνία μας.
Η ομάδα του ΚΑΖ.
Για όποιον επιθυμεί να συμβάλλει:
-Alpha Bank – Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων
118002002 009146
IBAN: GR 76 0140 1180 1180 0200 2009 146 SWIFT
ή BIC: CRBAGRAA XXX
—————————–
-Paypal Account : kazshelter@gmail.com.

***************************
The dogs we take in and look after are all rescued from unsafe conditions. Keeping them safe has always been one of our main priorities. And without adequate fencing, our dogs are not safe.
The current fencing at the shelter was installed in 1991 – 30 years ago! It is worn out, damaged in places and most of it lacks solid posts and concrete bases, making it unsafe for our dogs. It can no longer protect them, and must be replaced – urgently.
The cost of replacing nearly 400 metres of fencing will reach €7,000, and it is a cost we cannot possibly bear. We have long been struggling to cover basic shelter needs such as food, medication and vet costs – we have long been struggling to survive. Our main fundraising sources, our bazaars, have been lost due to Covid restrictions, and we rely totally on the generosity of our supporters, even for our basic, day-to-day expenses.
We are appealing for help towards covering this cost so that we can make our shelter a safe place for our furry residents. Your donations will literally help us save lives, and any amount will be gratefully received.
Please send your donations to:
Alpha Bank
Account holder: KAZ Shelter for Stray Animals
Account number: 118002002 009146
IBAN: GR 76 0140 1180 1180 0200 2009 146
SWIFT/BIC Code: CRBAGRAA XX
Or to our PayPal account: kazshelter@gmail.com
Thank you!
The KAZ Team
***************************
Die Tiere, die wir aufnehmen und pflegen, stammen aus gefährdetem Umfeld. Unser Hauptanliegen ist ihre Sicherheit. Und ohne einen guten Zaun sind unsere Tiere nicht sicher.
Der bestehende Zaun wurde 1991, vor 30 Jahren also angefertigt! Abgesehen von einigen Teilen, die im Wesentlichen geflickt wurden, kann er unsere Tiere nicht mehr schützen. Zum größten Teil hat es nicht einmal Betonestrich oder Stützen. Wir haben seine schwächsten Stellen mit Notlösungen, Steinen usw. verstärkt. aber es ist immer noch schwach und unzureichend.
Es ist dringend erforderlich, ihn zu ersetzen.
Die Kosten für den neuen erweisen sich für uns, die jeden Tag darum kämpfen, den Bedarf an Nahrungsmitteln, Medikamenten und Ärzten zu decken, enorm! Die Meter, die eingezäunt werden müssen, liegen bei fast 400, die Kosten, Materialien (geeignete Maschenstärke, Stützrohre und Betonestrich) sowie die Arbeiten werden auf 7.000 Euro geschätzt.
Wir bitten um die Unterstützung unserer Freunde , weil es uns unmöglich ist, sie aus eigenen Mitteln zu decken, da unsere wichtigsten Einnahmen, unsere Basare , aufgrund von Covid nicht abgehalten wurden.
Vielen Dank und bitte teilen Sie mit uns unsere Sorge.
Das KAZ-Team.
Für alle, die einen Beitrag leisten möchten:
-Alpha Bank – Katafygio Adespoton Zoon
118002002 009146
IBAN: GR 76 0140 1180 1180 0200 2009 146 SWIFT
oder BIC: CRBAGRAA XXX
—————————–
-Paypal-Konto: kazshelter@gmail.com.