Πόροι

Το ΚΑΖ δεν έχει λάβει καμία κρατική επιχορήγηση μέχρι τώρα. Οι μόνοι πόροι του είναι οι συνδρομές, οι δωρεές και η ανιδιοτελής βοήθεια των μελών του και των φίλων. Οι χορηγίες κι οι δωρεές συμβάλουν στην συντήρηση και τη λειτουργία του Καταφυγίου και στην όσο καλύτερη γίνεται περίθαλψη των ζώων. Ευχαριστούμε θερμά τους Συλλόγους,  Kleine Pfoten e.VGAR (Greek Animal Rescue),  GAWF (Greek Animal Welfare Fund) και RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) για την βοήθεια που προσέφεραν.

A visit at the KAZ shelter in Athens

KAZ has received no Government Funding. Its only income comes from subscriptions and donations. Grants and donations will contribute towards the costs of treatments, all animals’ expenses and the maintenance of the buildings . We stand alone and we need YOUR help. Visit our section “How you can help us”