Λούσιος

Λούσιος. Μικροκαμωμένος, κανονικό καττσαριδάκι και πειραχτήρι.

Ημερομηνία γέννησης περίπου αρχές Μαρτίου 2012. Πληρ: 6977 846783 – 6989 772960  και info@kazshelter.org