Νταίζη

Η Νταίζη μας δεν τα κατάφερε.  Γριούλα, μισότυφλη και με υψηλό δείκτη Καλαζάρ, βρέθηκε στη βάση ενός γκρεμού απ’ όπου είχε πέσει.  Παρά τις προσπόθειές μας η Νταιζούλα μας άφησε.  Θα τρέχει τώρα νεαρό κοριτσάκι όπως ήταν κάποτε και χωρίς πόνους και αρρώστιες στη γέφυρα του ουράνιου τόξου.  Στο καλό Νταιζού