Σήνα

Μέχρι εδώ ήταν και η ζωή της Σήνα… Η Ερλιχίωση και το Καλαζάρ ήταν σε τέτοια ύψη και τα νεφρά της τόσο κατεστραμμένα που, αν και ξεκινήσαμε αμέσως θεραπεία, η όμορφη Σήνα προτίμησε να γυρίσει τη πλάτη της στον κόσμο που γνώρισε και να φύγει. Δεν μας έδωσε το περιθώριο ούτε μιας εβδομάδας σχεδόν να το παλέψουμε. Εκεί που πήγες όμορφη, δεν θα πονάς τουλάχιστον. 9.3.10