Χανελόρε – Hanellore

ADOPTED!

Η όμορφη Χανελόρε, υγιέστατη, περίπου ενός έτους ,
μικρομεσαίου μεγέθους.

For Information please contact :

+30 6977846783 and info@kazshelter.org

Με κάθε υιοθεσία ενός σκύλου από το ΚΑΖ, θα έχετε ένα δωρεάν μάθημα εκπαίδευσης και 6 μήνες δωρεάν τροφή μέσω του προγράμματος υπεύθυνης υιοθεσίας της PEDIGREE®