Και το Πωλινάκι βρήκε την οικογένειά του.  Είχε φιλοξενηθεί από την προσωρινή της μαμά μέχρι να βρεθεί το για πάντα σπίτι της, αφήνοντας τώρα ελεύθερη την θέση φιλοξενίας για το επόμενο τετράποδο παιδάκι που θα πρέπει να ταξιδέψει.  Ευχαριστούμε τη θέση φιλοξενίας και την καινούρια οικογένεια κι ευχόμαστε για την Πωλίνα πολλά καλά χρόνια.