Κι άλλο ένα μωρό της Φεντόρας υιοθετήθηκε. Ο πολύς Καγιέν, σπίρτο μοναχό!  Υιοθετήθηκε από την ίδια οικογένεια που έχουν πάρει και την Ζωίτσα μας και τα πρώτα νέα λένε ότι οι δυο τους ήδη έκαναν κόμμα και αλωνίζουν σπίτι και κήπο.