Ολόκληρη υποδοχή για τον μικρούλη τονΜαρτσιάνο που καλοβολεύτηκε στην αγκαλιά της καινούριας του μαμάς.  Κι έτσι, με τον Μαρτσιάνο, υιοθετήθηκαν και τα δύο μικρούλικα Μποξεράκια.