Ελπίδα

Και το Ελπιδάκι, το ασκημόπαπο, στον καναπέ του σπιτιού του.  Ήταν τόσο ασκημούλα που νομίσαμε ότι δεν θα βρει ποτέ οικογένεια.  Να όμως που υπάρχουν άνθρωποι που δεν κοιτάζουν ράτσες και εξωτερικές ομορφιές.