Νέλσων (Nelson)

A good dog never dies, he always stays,
he walks besides you on crisp autumn days
when frost is on the fields and winter’s drawing near,
his head within our hand in his old way.

-Anonymous-

Our Beloved boy RIP, you will always stay within our hearts.

♥ Always and Forever ♥

****

Αυτός είναι ο Νέλσον που με βαριά καρδιά βάζουμε στις εικονικές υιοθεσίες. Είχε έρθει στο καταφύγιο τον Μάη του 2009 μαζί με τις αδελφές του – υιοθετήθηκαν τον Νοέμβριο του 2012 – και από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι ήταν φοβικά ζώα. Ελπίσαμε ότι κάποιοι θα τους έδιναν την ευκαιρία και θα τα υιοθετούσαν, δυστυχώς όμως μπήκαν στο πρόγραμμα των εικονικών υιοθεσιών. Δηλαδή θα περάσουν την υπόλοιπη ζωή τους στο καταφύγιο. Γεννήθηκαν περίπου τον Απρίλιο 2009.

Στειρώθηκε και θα συνεχίσει να ζει στο καταφύγιο, όσο καταφέρνουμε να το διατηρούμε ανοιχτό και σε
λειτουργία. Μία εικονική υιοθεσία  θα μας βοηθούσε να του παρέχουμε ό,τι χρειάζεται.

 

Here is Nelson, who we reluctantly put him on the virtual adoptions. He had come to the shelter in May 2009 together with his sister- both adopted in November 2012- and from the very first time appeared to be fearful dogs. We hoped that someone will give them the opportunity and adopt them, but unfortunately they entered the program of the virtual adoptions. That means that they will spend the rest of their lives at the shelter. They were born around April 2009.

 

With a virtual adoption you will help us to keep him safe with us 🙂

 

**For information about the virtual adoptions please e-mail us at kazshelter@gmail.com**