Η αδελφή της Καντάτα, η Αραμπέσκ, πήγε κι αυτή στην οικογένειά της.  Ήταν έρωτας από την πρώτη στιγμή που είδαν τις φωτογραφίες της και τα βίντεο.