Και το τρίτο αγοράκι ο Γκάλαχερακολούθησε τα αδέλφια του και ξενητεύτηκε για να μεγαλουργήσει, όπως όλοι οι Έλληνες που αφήνουν αυτή τη σκληρή πατρίδα. Δεν έχουμε φωτο από την παράδοσή του, φαίνεται όμως στο βίντεο, δίπλα από τη φωτο της Τάμμυ.