Χαμένος ο μικρούλης Σων ανάμεσα στη μεγάλη του οικογένεια που ήρθε εν σώματι να τον προϋπαντήσει και να τον παραλάβει.