Λόγω τεχνικού προβλήματος, λειτουργούμε αυτή τη στιγμή

με μία παλαιότερη βάση δεδομένων.  Κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε

για να αποκαταστήσουμε τη λειτουργία του site μας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε στο E-mail

kazshelter@gmail.com

Due to an internal technical problem, the site operates,  at the moment,

with an older database.  We are doing our best to re establish our site.

For any information please contact us at E-mail

kazshelter@gmail.com