Ευχαριστούμε θερμά για την δωρεά τους σε τροφές, την εταιρία Culpret, με προΐοντα για κατοικίδια. Πάλι κοιλίτσες θα γεμίσουν! Πάντα τέτοια για τα αδεσποτάκια μας!