Η Γκόλφω μας, το μεγάλο ελληνικό ποιμενικό, επέστρεψε στο ιδανικό γι αυτήν περιβάλλον. Στις εξοχές, για να ζήσει μαζί με τον Πίπη μας που είχε υιοθετηθεί από το ΚΑΖ πριν από ένα χρόνο, δίπλα από κατσίκια και πρόβατα, κότες και κουνέλια. Τα παιδιά έχουν τον δικό τους περιφραγμένο μεγάλο χώρο και μοιάζει να την έχουν καταβρεί.  ΗΓκόλφω έβαλε αμέσως τον Πίπη στη θέση του και του έδειξε πώς συμπεριφέρονται στις κυρίες κι αυτός έδωσε αιώνιους όρκους υποταγής και πίστης. Μακάρι να μείνει η κοπέλα μας εκεί για πάντα.