Ο Ισίδωρος στο καινούργιο του σπίτι!  Καμαρωτός καμαρωτός, μετακόμισε στα βόρεια προάστεια κι ανέλαβε την φύλαξη των παιδιών, της οικογένειάς του και του τεράστιου κήπου του. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την οικογένεια που συνειδητά διάλεξε όχι απλά ένα ημίαιμο, αλλά ένα ημίαιμο με πρόβλημα.  Όπως θα θυμάστε, τον Ισίδωρο είχε χτυπήσει αυτοκίνητο και είχαμε αναγκαστεί να του κάνουμε αρθρόδεση για να σώσουμε το πόδι του, με αποτέλεσμα να παραμείνει άκαμπτο αλλά να το χρησιμοποιεί σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Καλή τύχη, λεβεντιά Ισίδωρε!