Σταματήστε τις φόλες

Σήμερα, 26 Ιουνίου 2010, σ’ όλη τη χώρα έγινε σιωπηρή διαμαρτυρία μπροστά στα κατά τόπους Δημαρχεία με θέμα “Σταματήστε τις φόλες”. Το ΚΑΖ μαζί με ευαισθητοποιημένους κατοίκους του Μαρκόπουλου Μεσογαίας και του Πόρτο Ράφτη ήταν εκεί!

Ευχόμαστε οι φόλες που δηλητηρίασαν σήμερα ζώα σε κάποια μέρη της χώρας μας, να είναι και οι τελευταίες.

Σήμερα, 26 Ιουνίου 2010, σ’ όλη τη χώρα έγινε σιωπηρή διαμαρτυρία μπροστά στα κατά τόπους Δημαρχεία με θέμα “Σταματήστε τις φόλες”. Το ΚΑΖ μαζί με ευαισθητοποιημένους κατοίκους του Μαρκόπουλου Μεσογαίας και του Πόρτο Ράφτη ήταν εκεί!

Ευχόμαστε οι φόλες που δηλητηρίασαν σήμερα ζώα σε κάποια μέρη της χώρας μας, να είναι και οι τελευταίες.

Σήμερα, 26 Ιουνίου 2010, σ’ όλη τη χώρα έγινε σιωπηρή διαμαρτυρία μπροστά στα κατά τόπους Δημαρχεία με θέμα “Σταματήστε τις φόλες”. Το ΚΑΖ μαζί με ευαισθητοποιημένους κατοίκους του Μαρκόπουλου Μεσογαίας και του Πόρτο Ράφτη ήταν εκεί!

Ευχόμαστε οι φόλες που δηλητηρίασαν σήμερα ζώα σε κάποια μέρη της χώρας μας, να είναι και οι τελευταίες.

Σήμερα, 26 Ιουνίου 2010, σ’ όλη τη χώρα έγινε σιωπηρή διαμαρτυρία μπροστά στα κατά τόπους Δημαρχεία με θέμα “Σταματήστε τις φόλες”. Το ΚΑΖ μαζί με ευαισθητοποιημένους κατοίκους του Μαρκόπουλου Μεσογαίας και του Πόρτο Ράφτη ήταν εκεί!

Ευχόμαστε οι φόλες που δηλητηρίασαν σήμερα ζώα σε κάποια μέρη της χώρας μας, να είναι και οι τελευταίες.