Το Καταφύγιο

Το ΚΑΖ (Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων) είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1988.

Ολη η δραστηριότητα του Συλλόγου στηρίζεται στην αγάπη και στην εθελοντική δράση των μελών του, αλλά και στις δωρεές και χορηγίες. Με πολλούς αγώνες και θυσίες το ΚΑΖ απέκτησε ιδιόκτητη έκταση  στο Μαρκόπουλο Αττικής, όπου κατασκευάστηκαν εγκαταστάσεις περίθαλψης και θεραπείας αδέσποτων ζώων, το Καταφύγιό τους.

Το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων λειτουργεί αποκλειστικά σαν κέντρο διέλευσης των ζώων κι όχι σαν χώρος μόνιμης παραμονής τους.

KAZ (Shelter for Stray Animals) is a non-profit making Association that, we, a team of animal lovers, founded in 1988. On a purely voluntary basis, the looking after of stray animals was/is the incentive that drew us together, from the beginning.